Návštěvní a bezpečností řád

Lanové Centrum Pardubice
člen sítě lanových center Proud.

Provozovatelem Lanového centra Pardubice – Cihelna je:
Lanové centrum Pardubice s.r.o.
Husova 1782
Pardubice 530 03
IČ: 287 77 816
Zastoupená jednateli : panem Petrem Ministrem a Jiřím Razskazovem.
Odpovědnou osobou za provoz je Mája Miženková.

Obecná část
Lanové centrum Pardubice se skládá z:
- Dětských lanových překážek "Lanáček"
- Vysokých lanových překážek

 

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu Lanového centra Pardubice – Cihelna se každý návštěvník dobrovolně podrobuje ustanovením tohoto návštěvního řádu a pokynům odpovědných pracovníků (provozovatele, instruktorů, technického personálu)

Zakoupením vstupenky nebo vstupem do areálu Lanového centra Pardubice – Cihelna návštěvník souhlasí s održováním bezpečnostních zásad uvedených u jednotlivých překážek.
- Bezpečnostní zásady pro "Lanáček"
- Bezpečnostní zásady pro vysoké lanové překážky

Volný pohyb po areálu bez instruktora a lezení na překážky je přísně zakázáno!

Každý návštěvník je povinen chovat se ohleduplně, aby svým jednáním nezpůsobil úraz či jinou škodu sobě, provozovateli či třetím osobám a nese plnou odpovědnost za úraz či škody způsobené svou činností.

Každý návštěvník je povinen plochu, překážky i okolí lanového centra udržovat v čistotě.

Každý návštěvník Lanového centra Pardubice – Cihelna je povinen dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřených osob (provozovatele, instruktorů , technického personálu). Osoba, která poruší ustanovení provozního řádu a bezpečnostních pokynů, může být z areálu lanového centra vykázána bez náhrady vstupného za účasti provozovatele, bezpečnostní služby či policie.

Za mladistvé návštěvníky lanového centra odpovídají jejich odpovědní zástupci.

Provozovatel ,instruktor má právo ukončit program či vyloučit osobu nebo skupinu z programu a následně ji vykázat z areálu lanového centra pokud zjistí, že účastník nebo skupina porušuje provozní řád, pravidla bezpečnosti či pokyny pracovníků lanového centra.

Za volně odložené věci návštěvníků provozovatel neručí. Návštěvníci si po zaplacení zálohy na klíč mohou tyto věci bezplatně odložit do uzamykatelných boxů.

Vstup se psy a jinými zvířaty je možný jen po dohodě s provozovatelem. Je zakázáno volné pobíhání psů a dalších zvířat po areálu lanového centra.

Návštěvník svým vstupem do areálu Lanového centra Pardubice – Cihelna uděluje svůj výslovný souhlas s tím, že fotografie, videozáznamy či filmy s jeho osobou, které budou pořízeny v průběhu jeho přítomnosti v areálu,smějí být použity dle uvážení provozovatele areálu ,a to bez jakéhokoliv nároku návštěvníka na náhradu a bez časového nebo prostorového omezení.

V areálu Lanového centra Pardubice – Cihelna je zakázáno:

 1. vnášení alkoholických nápojů či jiných omamných a psychotropních látek
 2. vstupovat s jakoukoliv zbraní nebo ostrými předměty
 3. pod vlivem alkoholu či jiných omamných a psychotropních látek aktivně využívat veškeré překážky v areálu lanového centra
 4. poškozovat překážky nebo vybavení lanového centra

 

Bezpečnost v Lanovém centruBezpečnostní zásady pro dětské lanové překážky "Lanáček"

Trasa se skládá z jedenácti dětských lanových překážek, které jsou za sebou řazeny tak, že tvoří dráhu. Bezpečnost účastníků je zajištěna záchytnými sítěmi instalovanými pod překážkami.

Vstup na překážky dětského lanového centra je možný pouze v provozní době po zakoupení vstupenky a s viditelně umístěným barevným kontrolním páskem na zápěstí.

Programu se mohou účastnit ti, kteří splňují tyto předpoklady:
Minimální věk: 3 roky
Maximální věk: 12 let
Maximální hmotnost: 100 kg

Rodiče nebo odpovědný zástupce smí vstoupit na lanové překážky pouze za účelem pomoci dítěti.

Za úmyslné poškození zařízení dětských lanových překážek dítětem nebo škodu vzniklou nerespektováním provozního řádu nese odpovědnost v plné výši zákonný zástupce.

Návštěvník je povinen dodržovat pokyny instruktorů.

Bezpečnostní zásady pro vysoké lanové překážky

Trasa se skládá z jedenácti vysokých lanových překážek, lanovky, tarzaních skoků a Big Swingu. Překážky tvoří dráhu, lanovka, skoky a Big Swing jsou zvlášť a mohou být absolvovány samostatně. Bezpečnost účastníků je zajištěna systémem jistících lan, na které se účastníci jistí pomocí horolezeckého vybavení dle pokynu instruktora.

Vstup na překážky lanového parku je možný pouze v provozní době po zakoupení vstupenky, nasazení barevného kontrolního pásku na zápěstí,po proškolení a se souhlasem instruktora lanového centra.

Účastnit programu se mohou ti, kteří splňují tyto předpoklady:
Minimální výška - 120 cm
Minimální věk - 10 let
Maximální váha - 120 kg

Programu se nesmí účastnit:
- těhotné ženy
- osoby se srdeční vadou
- osoby, které prodělaly poranění páteře
- a všechny osoby, kterým by absolvování programu dle vlastního zvážení mohlo zhoršit zdravotní stav

Orientační délka programu je cca 1 – 3 hod (dle zakoupeného programu) a skládá se z:
- oblékání úvazku
- školení a tréninku správné a bezpečné techniky jištění
- samotného absolvování trasy

Účastníci mladší 18 ti let musí být doprovázeni dospělým. Jeden dospělý může dohlížet na max. 10 účastníků mladších 18ti let nebo max. 3 účastníky
mladší 15ti let, u kterých je doporučena osobní asistence dospělého při přejišťování.

Účastníci programu jsou povinni dodržovat pravidla bezpečného pohybu ve výšce a to především:
- používat celotělový zachycovací postroj, jistící sadu s dvěmi karabinami a kladkou
- zvládnout a demonstrovat správnou techniku jištění dříve než opustí tréninkové překážky
- před nástupem na překážky a po celou dobu pohybu ve výšce se v každém okamžiku jistit za bezpečnostní (ČERVENĚ OZNAČENÁ) ocelová lana.
Poruší-li účastníci tato pravidla, vystavují se riziku pádu a vážného zranění!

Povolený počet osob na jedné překážce je 1 osoba a na plošince mohou být maximálně 3 osoby.

Na program je nutné se připravit takto:
- dlouhé vlasy musí být stáhnuty vzadu do culíku a schované pod čepicí, bundou, tričkem apod., aby nedošlo k zachycení do kladky
- povolená je pouze pevná sportovní obuv (ne boty s podpatky, nazouváky apod.), která nespadne z nohy
- volné oblečení a nevhodné doplňky (šátky, šály, kravaty) musí být upravené tak, aby nedošlo k jejich zachycení do kladky nebo jistícího zařízení
- ze všech kapes vytáhnout obsah, který může vypadnout a zranit účastníky dole
-sundat prstýnky, velké náušnice, náramky, řetízky – vyhnete se tak zranění, jejich zničení nebo ztrátě

Provozní řád pro trampolíny

 1. Vstup na trampolínu je na vlastní nebezpečí
 2. Trampolínu smí užívat pouze osoby o maximální váze 80 Kg
 3. Maximální počet osob současně na trampolíně = 3 osoby
 4. Na trampolínu je zakázáno vstupovat v obuvi.
 5. Je zakázáno vstupovat na trampolínu s pitím, či jídlem.
 6. Je zakázáno vstupovat na trampolínu s jakýmikoli předměty v ruce.
 7. Na trampolínu je zakázáno vstupovat v podnapilém stavu a po užití omamných látek
 8. Zvířata mají na trampolínu vstup zakázán.
 9. Je zakázáno úmyslně skákat do ochranné sítě a na polštáře chránící pružiny.
 10. Je přikázáno dodržovat bezpečnou vzdálenost (cca 75cm) od ochranné sítě, tak aby skákající neohrozil svoji bezpečnost a bezpečnost osob pohybujících se kolem trampolíny.
 11. Po uplynutí času je skákající povinen neprodleně ukončit skákání a opustit trampolínu v co nejkratším čase.
 12. V případě poškození trampolíny, plynoucí z nedodržení bodů provozního řádu, je uživatel povinen škodu v plné výši uhradit.
 13. Vstupem na trampolínu souhlasíte s provozním řádem a jeho dodržováním.

Poznámka:
Cennosti a mobilní telefony je možno (doporučeno) dát do opatrování k obsluze trampolíny.
Při porušení kteréhokoli z výše uvedených bodů je možno skákajícího z trampolíny neprodleně vykázat, bez jakékoli finanční náhrady.

KDE NÁS NAJDETE?

Lanové centrum Pardubice s.r.o.
kunětická 225
Pardubice - Cihelna

OBJEDNÁVKY

telefon: +420 725 384 007
email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Kudy do Lanového Centra Pardubice

Koupalistecihelna
Skatepark
Kun Hora
Ftg Logo Zamek Pardubice Pce Denik 600
Arnost
Bkjip
Hcentrum
Hc Dynamo Pardubice
Aquapce

Copyright © 2019 Lanové centrum Pardubice. Všechna práva vyhrazena.

DESIGNED BY WWW.FRANTISEK.EU